e-danio. Nurkuj po wiedzę!

Działania: Warsztaty praktyczne – przygotowanie  prepartów mikroskopowych

Metody: Barwienia histologiczne, histochemia, immunocytohistochemia 

Cel: Sporządzenie samodzielnych preparatów mikroskopowych, które będą wykorzystywane w projekce.

 

Fotorelacja z drugiego spotkania:

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales