e-danio. Nurkuj po wiedzę!

 

Działania: e-lekcja – obserwacja przygotowania materiału biologicznego, obserwacje przyżyciowe rozwoju danio

Metody: Telekonferencja, mikroskopowe obserwacje przyżyciowe z użyciem kamery 

Cel: e-lerning w dziedzinie biologii rozwoju

 

Studia na Wydziale Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego - dlaczego warto? Wywiad z dr hab. prof. UWr Małgorzatą Deczewską w materiałach do pobrania 

 

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales