Syrenka

 

Edycja genomu pozwala na uzyskanie osobników o unikalnych cechach fenotypowych.

Genom – materiał genetyczny organizmu;

Fenotyp – zespół cech określających wygląd i funkcjonowanie organizmu.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales