Fotoperiod - znowu wyłączyli światło

Fotoperiod - okres czasu oddziaływania światła na rośliny i zwierzęta w cyklu dobowym. Fotoperiod krytyczny, to graniczna wartość czasu trwania "dnia" lub "nocy", która uruchamia procesy fizjologiczne lub behawioralne. Znajomość zjawisk związanych z fotoperiodem jest wykorzystywana w hodowli zarówno roślin, jak i zwierząt.*

Wikipedia

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales