e-danio. Nurkuj po wiedzę!

Działania: Zwiedzanie laboratorium; warsztaty praktyczne: mikroskopowanie gotowych prepataów, przygotowanie  materiału do barwień.

Metody: Zatapianie materiału biologicznego w mediach zatapiających, krojenie skrawków parafinowych.

Cel: Samodzielne przygotowanie materiału biologicznego, który będzie potrzebny do wykonania preparatów mikroskopowych.

 

Fotorelacja z pierwszego spotkania:

 

 0

Smart Gallery by Gestin de redes sociales