e-danio. Nurkuj po wiedzę!

Magda Dubińska-Magiera uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Wrocławskim w kwietniu 2009 roku obroną pracy pt. ”Analiza roli białka XLAP2 w tworzeniu wrzeciona mitotycznego i utrzymywaniu struktury jądra komórkowego u Xenopus laevis” zrealizowanej w Pracowni Białek Jądrowych. Od roku 2010 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk Biologicznych UWr w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt, gdzie bierze udział w badaniach dotyczących m.in. miogenezy u kręgowców. Prowadzone przeze dr Magdę Dubińską-Magierę badania były dotychczas finansowanie ze środków uzyskanych w uniwersyteckich konkursach na Granty Badawcze dla Młodych Doktorów i Doktorantów oraz w konkursie na Granty Badawcze dla Doktorantów Zwiększające Potencjał Innowacyjny Dolnego Śląska. Jej praca naukowa przyniosła owoce w postaci autorstwa i współautorstwa kilkunastu publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz doniesień konferencyjnych zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Od października 2007 do lutego 2008 dr Magda Dubińska-Magiera wzięła udział w praktykach  laboratoryjnych w pracowni Integrative Cell Biology Group (Durham University, UK). Dr Dubńska-Magiera jest laureatką konkursu Coaching organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest udzielenie młodym naukowcom wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej. Liczne szkolenia oraz studia podyplomowe m.in. z dziedziny zarządzania projektami przyczyniły się do uzyskania przez dr M. Dubińską-Magierę w czerwcu 2014 roku certyfikatu IPMA-D (International Project Management Association). 
Marta Migocka-Patrzałek uzyskała tytuł doktora w czerwcu 2013 roku broniąc pracę dyplomową pt. „Aktyna w jądrze komórek nowotworowych” wykonaną w Zakładzie Patologii Komórki, Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Wrocławskiego.  Dr Marta jest min. stypendystą  Fulbrighta, programu Socrates/Erasmus oraz nauczycielem biologii. Pani Marta rozpoczęła pracę w Zakładzie Biologii Rozwoju Zwierząt w 2013 roku. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadzi zajęcia dla studentów i prace badawcze związane z genetycznymi podstawami chorób mięśni. W jest laureatką stypendium „Akademia Rozwoju-kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” oraz

laureatką konkursu Coaching organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Jej dotychczasowe wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacjach naukowych oraz na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Dr Marta Migocka-Patrzałek jest bardzo zaangażowana w życie uczelni, dydaktykę oraz popularyzację nauki. Jest członkiem min. komitetu organizacyjnego Okręgowej Olimpiady Biologicznej, członkiem zespołu ds. utworzenia i wdrożenia programu kształcenia nowego kierunku studiów oraz koordynatorem ds. „Oleśnickiej Nocy z Przyrodą”.  Bierze udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Nocy Biologów, Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, Zajęciach dla Szkół i Moim Pierwszym Uniwersytecie.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales