e-danio. Nurkuj po wiedzę!

Działania: Warsztaty praktyczne – mikroskopowanie własnych i gotowych prepataów preparatów.

Metody: Mikroskopia świetlna, analiza obrazów cyfrowych.

Cel: Opanowanie podstwowych umiejętności z zakresu obsugi mikroskopu i histologii.

 

Fotorelacja z trzeciego spotkania:

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales