e-danio. Nurkuj po wiedzę!

 

W najnowszym numerze "Przeglądu Uniwersyteckiego" (R.21 Nr 3 (208) 2015) pojawił się artykuł dotyczący projektu "e-danio.Nurkuj po wiedzę!

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales