in vitro

Słowniczek

In vitro - (łac.) dosłownie "w szkle" - termin stosowany  przy opisywaniu badań biologicznych, oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem (Wikipedia);

Prace badawcze z wykorzystaniem embrionów danio pręgowanego w wieku do 5 doby po zapłodnieniu traktowane są przez prawo jako badania in vitro.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales